Bytí s Martou

 

 

"Když překročíš a ztransformuješ polaritu, přestaneš pak vybírat. Všechny možnosti přijímáš s pokorou a vděčností, stejně tak jako jejich opak. Nejsi schopen být ani pro ani proti. Žiješ v jednotě se vším jako ztělesněný nástroj Boha."
- Marta -


 

 

Marta pochází z Moravy. Už více jak dvě desetiletí žije v Německu, kde dodnes působí. Vyrůstala ve Zlíně, kam se jednou za čas ráda vrací, a kde se s ní někteří mohli i přímo setkat.

Martina cesta k poznání Pravdy byla dlážděna od roku 1991 studiem různých západních a východních duchovních praxí zabývajících se tématikou Probuzení a prohlubovaním spojení s vertikální realitou.

V roce 1997 začala pracovat v léčitelství, vyučovala Reiki a práci se specifickými energiemi za účelem harmonizace a vývoje zdravého individuálního ducha.

Rozpouštění individuálního vědomí v nekonečném bytí vedlo k dlouhotrvajícím obdobím splynutí s Boží Láskou, rozlévající se v nekonečné šíři. Tato všeobjímající Láska bez hranic, plodící jen Lásku samu, zastínila vše, co si člověk jen dokáže představit pod pojmem jejího ideálu. Přesto docházelo ještě ke znovuztotožňování, protože utrpení nebylo plně akceptováno jako součást lidského života.

Teprve Samarpan, ukázal Martě vzácnost Bytí v Míru se vším, Co Je. Prostřednictvím Samarpana, který je žákem Osha, Papajiho a Gangaji, došlo k poznání, že bolest světa, která byla zároveň její vlastní bolestí patří a bude patřit vždy neoddělitelně k lidským zkušenostem, a že je třeba ji i z celého srdce akceptovat. Uprostřed každé emoce našla Marta Klid a Mír všeobjímající nekonečné skutečnosti ducha.

Praktikováním učení Šri Ramany Maharšiho a intenzivním “Sebedotazováním” docházelo ke stále větší indiferenci k tělu, myšlenkám a emocím.

Spojení s učením Rameshe Balsekara vyvstalo jako hluboký souhlas s její vlastní dlouhodobou životní zkušeností, týkající se poznání, že lidská osobnost nevlastní žádnou svobodnou vůli.

Po přečtení vědeckého článku týkajícího se tématu “Svobodné vůle” došlo při pohledu z okna zcela znenadání k hlubokému proražení jejího osobního vědomí nepodmíněnou vertikální realitou. Tento čin Milosti vedl k jasnému vnitřnímu poznání, že Marta nikdy neexistovala jako individuální od Boha oddělená osobnost.

Tímto nemilosrdným a zdrcujícím poznáním se rozplynulo osobní já v nekonečném oceánu věčného Bytí - Vědomí. Ryzí Srdce její přirozenosti - Čisté Bytí za časem a prostorem vystalo napovrch.

Probuzením v Tady a Teď se navždy rozplynula otázka “Kdo jsem” a otázka svobodné vůle člověka. Jediná realita byla navždy odhalena.

VŠE, CO EXISTUJE JE BYTÍ-VĚDOMÍ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

bytismartou.blog.cz/1007/guru-a-jeho-uloha

 

forum.jitrnizeme.cz/viewtopic.php?f=19&t=795&sid=9b4c605d2d7520eb08a2ce98dc79053d