Andělé - poslové nebes

 

Andělé byli stvořeni vesmírnou silou, aby pomáhali běžným smrtelníkům. Mají nás ochraňovat, přinášet rady, inspirovat ke správným rozhodnutím.

Jedná se o bezpohlavní bytosti, protože je u nich ženský i mužský princip v naprosté simbióze. Pojmenování anděl je odvozeno z řeckého angelos,

což znamená posel, nebo vyslanec. Andělé jsou posly toho Nejvyššího, jejich úkolem je realizování jeho plánu.

__________________________________________________________________________________________

TŘÍDĚNÍ ANDĚLÚ  -  ANDĚLSKÉ KÚRY ( dle křesťanského mystika Dionýse Pseudo-Areopagitése ) :

__________________________________________________________________________________________ 

SERAFÍNOVÉ       -  NEJVYŠŠÍ ŘÁD andělů. Jedná se o svaté bytosti. Jejich existence je nad říší veškerých planet a jsou nejblíže božskému zdroji.

                             Vyzařují nepředstavitelnou intenzitu světla.

CHERUBOVÉ         -   Jsou označováni také jako VÍŘÍCÍ SÍLY. Stejně jako Serafínové existující za planetární sférou a od výše  postavených "kolegů"

                               vstřebávaj světlo a odrážejí božské poznání blíže našemu pozemskému světu.

TRÚNOVÉ             -   Říká se jim SILNÍ A MOCNÍ. Opět se pohybují daleko za planetární soustavou, krouží kolem Božského zdroje a prostřednictvím sebe

                               sama odrážejí sílu a slávu Nejvyššího.

PANSTVA             -   Také se jim říká ZÁŘÍCÍ. Odrážejí totiž touhu překonat omezení hmotné úrovně. Pohybují se v prostoru, kde splývá duchovní

                                úroveň s úrovní fyzickou.

CTNOSTI              -   Nazývají se též PLANOUCÍ. Vzbuzují odpradávna hrůzu, jde vlastně o anděle pomsty. Vládnou veškerým přírodním zákonům 

                                a v lidských bytostech mají za úkol probouzet čest a jednání bez falše.

MOCNOSTI           -   Střeží veškeré cesty k nebesům a brání UNIVERSUM před ničivostí démonů. Světlo jež vyzařují, vyvolává převahu dobra

                                nad veškerou negativní energií.

KNÍŽECTVA           -   První andělský kůr v hierarchii, který dokáže aktivně zasahovat v typicky lidských záležitostech. Tito andělé řídí vlády a vůdce,

                                přičemž v jednotlivcích mají probouzet odpovědnost.

ARCHANDĚLÉ        -   Zjevují se nám v podobě velkých světelných bytostí s andělskými křídly. Těmto duchovním bytostem bylo přisouzeno zvěstovat

                                slovo Boží v pozemském světě. Je známo několik archandělů, kteří mají svá jména a jasně daný úkol.

ANDĚLÉ                 -   Poslední skupinu tvoří STRÁŽNÍ ANDĚLÉ, kteří člověka navádějí na cestu pravdy, ale nevměšují se do jeho svobodné vůle.

                                Na svých bedrech mají předcházení katastrofám a nehodám, přímo se zabývají pomoci lidstvu.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Existuje řada dalších skupin, např. andělé ochránci, pozemští andělé, vtělení andělé, ...

______________________________________________________________________________________________________________________________

Andělů jsou milióny


Není možné je spočítat, asi jako sněhové vločky – ale mnozí nemají žádný úkol. Ze všech sil se snaží pomáhat, ale málokdy se jim podaří proniknout k lidem. Jen si to představte, že všude kolem nás poletují miliony andělů bez zaměstnání! Nemají co dělat, protože skoro všichni lidé těžce pracují, aby se jakžtakž protloukli životem. A vůbec si neuvědomují, že tito andělé jsou tu proto, aby jim pomáhali a že jsou úplně všude.

Bůh si přeje, abychom byli šťastní a radovali se ze života, a proto nám poslal anděly na pomoc. Máme kolem sebe tolik duchovních pomocníků, kteří čekají na náš pokyn, a někteří z nás o tu pomoc také požádají, ale víc je takových, kteří to neudělají. Andělé chodí vedle nás a říkají nám, že jsou tady, ale my je neslyšíme, protože je slyšet nechceme. Jsme přesvědčeni, že všechno dokážeme sami.


Zdroj: Lorna Byrne – Andělé v mých vlasech

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________