Moudrosti

 

Všechno, co potřebuješ,
leží ukryto hluboko v tobě - v očekávání času
svého odhalení a rozvinutí. Všechno co potřebuješ dělat,
je být klidný a tichý a v klidu a tichu věnovat čas hledání toho,
co je ve tvém nitru - a zcela jistě to najdeš.

 

Eileen Caddyová  ( Otevírání dveří do nitra ) ( https://rozkvet.cz/dvere/dvere.htm )

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Až moc lásky překoná lásku k moci, svět pozná mír.

Sri Chinmoy

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Laskavost je jako sníh. Vše co pokryje, zkrásní.

Sri Chinmoy

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Včera jsem byl chytrý. Proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý. Proto měním sám sebe.

Sri Chinmoy

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

“Není trvalého štěstí v žádném předmětu světa. V žádné druhé osobě a v žádné jiné věci. Je v Bohu, v absolutním “Já jsem”. V našem vlastním duchovním srdci. V Království nebeském, které je v nás. Proto nemůžeme štěstí nikdy nalézt mimo sebe, jen ve vlastním nitru. Knihy a úvahy jsou dobré, skromnost v potravě, spánku a řeči je lepší, čistota myšlenek, slov a činů je ještě lepší. Buďme skromní, mysleme hluboko a čistě a žijme podle toho, abychom získali základy metafyzické a morální kvalifikace. Vězme však, že samy tyto kvality nás ještě nepřivedou k Poznání. Poznání musí být hledáno tam, kde je, v duchovním srdci. Proto je třeba usednout a pracovat. Každý den. Jen naše vlastní práce, pilná práce na duchovní cestě spolu s Milostí Boží nás povede k Pravdě.

Převzato z knihy Eduarda Tomáše, " Umění klidu mysli "

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

"Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého."

Carl Rogers

________________________________________________________________________________________

"Narodil jsem se a to už stačí, abych byl šťastný."

Albert Einstein

________________________________________________________________________________________


"Kdo se snaží poučit, musí umět především pochybovat, neboť pochybnosti ducha

vedou k zjevení pravdy."

Aristoteles

________________________________________________________________________________________


"Boha můžeme rozumem hledat, ale nalézt ho můžeme jen srdcem."

Lorand Eötvös

________________________________________________________________________________________