Kdo je Abraham :

 

Abraham je skupina velmi vyvinutých bytostí, které k nám vtěleným duším na zemi promlouvají skrz Esther Hicks. Jeho základním poselstvím, které se nám snaží přiblížit jsou vesmírné zákony a z nich především Zákon přitažlivosti. Nejedná se o nám známý gravitační zákon, ale o vesmírný zákon, který říká, že podobné vibrace se přitahují. A protože jsme vibračními bytostmi, tak tento Zákon má pro nás zásadní význam. Abraham se ale ve svých knížkách, videích a přednáškách dotýká také mnoha dalších zásadních témat, které vysvětluje z jeho širší perspektivy, která byla také naší perspektivou, než jsme vstoupili do tohoto těla, ve kterém teď čtete tyto řádky :).

Jako autoři knížek, atd. o Abrahamovi jsou uváděni vždy Esther a Jerry Hicks. Jsou to američtí manželé, kteří s Abrahamem mají spojení a zprostředkovávají ho celému světu. Přesněji toto spojení (všeobecně se používá slovo channeling) má Esther a její manžel Jerry ji v tomto podporuje, na každém semináři jsou spolu a zajišťuje spoustu věcí okolo; a hlavně je neustálým a velkým tazatelem. Esther a Jerry Hicksovi pořádají pravidelné a časté semináře, většinou po USA, v roce 2008 jsem je poprvé zaregistroval i v Evropě - Londýn a plavba po Středozemním moři. Semináře probíhají vždy tak, že Eshter/Abraham mají krátkou uvodní řeč na různá témata, většinou hlavně s cílem naladit učastníky trochu na vyšší vibrace, tak aby mohli lépe přijímat jejich odpovědi. Po tomto většinou krátkém úvodu (30min?), vyvolává Abraham účastníky a ty se po té ptají na své dotazy, problémy, životní situace se kterými na seminář přišli. Abraham jim jejich životní situaci vysvětluje z jeho perspektivy a dává jim impulzi k zamyšlení a snaží se společně odhalit jádro problému. Musím říct, že se jim to většinou velmi daří a je to prospěšné nejen pro tázajícího, ale pro většinu lidí...přece jen naše problémy se většinou opakují, jen v trošku jiných kulisách :).


Tak teď nechám něco promluvit Abrahama o sobě:
My nyní naplňujeme záměr, který vzešel dávno před tím, než vy co jste nyní "fyzičtí", jste byli ve svých fyzických tělech. Dohoda, kterou jsme udělali říká, že my zůstaneme zde, soustředěni skrz širší, mnohem mocnější, nefyzickou perspektivu, zatímco vy půjdete do těchto nádherných fyzických těl a společně, pomocí komunikace budeme spolutvořit.
Je toho velká spousta, co chceme sdělit. Ze všeho nejdřív chceme, abyste pochopili velkolepost vaší bytosti. Chceme abyste porozuměli, kdo jste a proč jste přišli do této fyzické dimenze. Začneme tím, že vyjádříme, kým jsme my. Protože víme, že když dojdete k pochopení toho, čím jsme my, tak osvíceným způsobem také pochopíte, kdo jste vy.
Je nás tu mnoho.. v nefyzické dimenzi. A na tomto místě, kde jsme... není to ve skutečnosti místo..ale shromážděny okolo nás je mnoho dalších bytostí, s momentálně stejným záměrem nebo chtěním. Nabízíme sebe se jménem Abraham, protože chceme abyste o nás smýšleli jako o učitelích. Učitel, ve smyslu, ten kdo je momentálně širší v porozumnění, ten který může nabídnout slova, nebo podnětné myšlenky, které můžete přirozeným procesem, jako jsou zákony vesmíru, přitáhnout do svých vědomostí. Nemůžeme to udělat za vás. A už před dlouhou dobou jsme pochopili, že slova neučí.. Ale slova vyvolávají myšlenky!! A myšlenka je přitahující. Všechny myšlenky jsou mocnými magnety přitahující k sobě podobné myšlenky. A tak my víme, že skrze naše slova stimulujeme vaše myšlení, nebo pozornost, nebo chtění, tak že vás budeme moci vést k rozšířeným vědomostem, rozšířenému vědomí. A to je cílem nás všech.

 

zdroj :abrahamovo-uceni.inspiruj.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=60